Välkommen till Blekinge Diabetesförening

Blekinge Diabetesförening arbetar för att tillvarata alla diabetikers intressen i Blekinge. Genom aktiv samverkan med diabetesvården, föreläsningar och aktiviteter för olika åldrar vill vi bidra till ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och skapa ett mervärde för medlemmarna.
Föreningen arbetar också aktivt med att stötta och ge bidrag till forskning om diabetes. I utbyte får föreningen möjlighet att arrangera forskarseminarier, där forskare presenterar senaste nya rön inom området. Seminarierna vänder sig både till de som har diabetes och till anhöriga och fackmän inom vård och medicinsk utrustning.

Du kan vara med och stötta vårt viktiga arbete! Och att göra skillnad!
I ett medlemskap ingår också tidningen Diabetesnytt Blekinge, som kommer ut med 4 nummer per år.

Här finns smakprov på tidningen.                   Bli medlem! Här anmäler du dig.

Blekinge Diabetesförening bildades 1951 för att samla och tillvarata intresset för Blekinges diabetiker och deras anhöriga. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Blekinge Diabetesförening verkar i hela Blekinge och har medlemmar i länets alla kommuner. Föreningen och dess fonder administreras av en styrelse som arbetar helt ideellt och utan ersättning.

Blekinge Diabetesförening samverkar på flera olika sätt med vården för att sprida upplysning om diabetes. Under många år arrangerades läger för barn och vuxna. Föreningen bjuder via Barn- och ungdomskliniken in till aktiviteter för barn och unga. Tillsammans med Blekingesjukhuset har Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammats vid  flera tillfällen. Föreläsningar och seminarier genomförs kontinuerligt med samverkan från vården eller forskare inom diabetesområdet. Föreningen är delaktiga vid upphandling av diabeteshjälpmedel.

220-2

 

Blekinge Diabetesförening verkar för inrättandet av en tjänst som diabetessamordnare och återinrättandet av ett Diabetes Råd. Då diabetes är den snabbast växande sjukdomen i världen, och även i Sverige ökar såväl typ 1 diabetes som typ 2 blir detta alltmer angeläget. Och föreningens roll att påverka beslutsfattare och ge patientgruppen kunskap och stöd allt viktigare. Föreningen är ett komplement till vården.

Blekinge Diabetesförening administreras av en styrelse som arbetar helt ideellt. BDF tillhör riksförbundet Diabetesorganisationen i Sverigevars styrelse även den, arbetar ideellt, utan arvoden.
Vi samverkar med en rad organisationer som Landstinget Blekinge, HSO Blekinge, ABF Blekinge, Barndiabetesfondens lokalförening i Blekinge och Blekingearkivet. Dessutom samverkar föreningen med olika aktörer inom läkemedelsindustrin och i olika projekt.

Vad får jag som medlem i Blekinge Diabetesförening?
Jag får stöd att driva diabetesfrågorna. Jag får tillgång, oftast fritt eller med rabatt, till aktiviteter, föreläsningar och seminarier som föreningen anordnar. Som enskild medlem/familjemedlem får jag medlemstidningen 4 ggr/år med aktuella reportage, tips i egenvård, aktuellt från landstinget, ny forskning etc. Vi försöker utveckla vår hemsida till nytta för medlemmar och andra.

Vad kan du bidra med?
Din erfarenhet, din kunskap, dina kontakter och ditt engagemang.

Välkommen med i ett viktigt och roligt arbete som vi utövar tillsammans!

en del av