10 000 kr till Kostfonden

Kosten har stor betydelse för alla med diabetes, men forskningen på detta område är bristfällig.
Blekinge Diabetesförening anslår 10.000 kr till ett av fondens forskningsprojekt. Läs mer.