Årsmötet senareläggs till juni

I samband med utskick till alla medlemmar i januari medföljde en inbjudan/kallelse till årsmöte den 10 april med Blekinge Diabetesförening. Med tanke på den stora osäkerhet som då rådde kring restriktioner för sammankomster reserverade vi oss i styrelsen med ett alternativt datum, den 5 juni.

Vi ville i första hand kunna anordna ett fysiskt möte. I mitten på februari meddelade dock Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten att restriktionerna sannolikt inte kommer att hävas före midsommar. Styrelsen har därför beslutat att årsmötet ska hållas den 5 juni, i första hand som ett fysiskt möte, men om inte det är möjligt blir det som förra året i form av ett videomöte. En ytterligare senareläggning är av administrativa skäl inte möjlig.

Det finns redan nu möjlighet att anmäla intresse för att delta i mötet. via knappen nedan eller på telefon 0738-007121. Anmälan är inte bindande och styrelsen kommer att hålla kontakt med de som anmält sig för att lämna kompletterande information och för att stämma av deltagande.

Anmälan till årsmöte