På Världsdiabetesdagen släppte Internationella Diabetes Federationen (IDF) nya siffror som belyser den oroande tillväxten av diabetes runt om i världen.

”Diabetes är ett allvarligt globalt hälsoproblem, som har en enorm socioekonomisk inverkan kan inte ignoreras,” sade IDF: s president, professor  Nam H. Cho . ”Den ökande förekomsten av diabetes är en verklig anledning till oro, särskilt när vi överväger det stora antalet människor som förblir odiagnostiserade. Vi måste göra mer för att förhindra typ 2-diabetes, diagnostisera alla former av diabetes tidigt och förebygga komplikationer. Vi måste också se till att varje person med diabetes har överkomlig och oavbruten tillgång till den vård de behöver.”

IDF rapporterar att 38 miljoner fler vuxna nu beräknas leva med diabetes jmf. med resultaten som publicerades 2017. De nya resultaten som publicerades i 9:e upplagan av IDF-Diabetes Atlas visar att det nu finns 463 miljoner vuxna med diabetes över hela världen  (15 november 2019).

Läs hela rapporten här