Tidningen DiabetsNytt ingår med 4 nr per år.

Tidningen Diabetsnytt ingår i medlemskap med 4 nr per år.

Enskild medlem kan du bli om du har diabetes, arbetar professionellt med diabetes eller i övrigt har intresse för diabetesfrågorna. Avgiften är 250 kr/år. 
Familjemedlemskap innefattar flera intresserade i familjen om de bor på samma adress. Avgiften är 350 kr/år. 
Stödmedlem kan vem som helst bli för 100 kr/år.

Stadgar för Blekinge Diabetesförening


– Tidningen Diabetesnytt Blekinge (4 nr/år) ingår i medlemskapet (utom stödmedlem).


Du kan välja till SSDF:s tidning Leva med diabetes (5 nr/år) för det rabatterade priset 50 kr/år.

Enklast anmäler du dig genom att fylla i detta formulär.
Föreningens policy för behandling av personuppgifter kan du  läsa här.

Glöm inte att klicka på skicka-knappen, längst ner.

Mobil och/eller fast telefon
Helst ååmmdd-xxxx, men vi accepterar även om de sista 4 siffrorna utelämnas.
Om du valt familjemedlemskap, v g ange familjemedlemmars namn och födelsedag under övriga upplysningar.
V g ange familjemedlemmars namn och födelsedag om du önskar familjemedlemskap
Se vidare under föreningens policies på hemsidan.