Årsmöte 13 juni kl 11.00

Det planerade årsmötet i mars fick, p g a coronapandemin ställas in. Nu planerar vi mötet till den 13 juni kl 11.00.
Då det fortfarande finns smittorisk har vi i styrelsen beslutat att mötet ska genomföras som ett digitalt möte d v s att deltagarna kopplar upp sig via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det går också att ringa till ett speciellt nummer och delta på en vanlig telefon. Vi kommer att använda ett program för mötet som heter Zoom. Detaljerad information om hur man gör kommer att skickas till deltagarna i god tid före mötet.
Alla handlingar för mötet finns nu tillgängliga på hemsida. Använd nedanstående länk för att komma åt dem. Om du inte kan ta del av handlingarna där, kan du i undantagsfall få de hemskickade med post. Under mötet kommer vi att gå igenom innehållet i alla handlingarna och du får möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Senaste dag för anmälan är den 4 juni

Här kan du anmäla dig till årsmötet den 13 juni.

Här finns handlingar för mötet.