Årsmöte på Best Western i Karlshamn 21 mars

Tid för årsmötet har bestämts till den 21 mars och platsen blir hotell Best Western i Karlshamn. Fotvårdslärare vid Akademiskt Primärvårdscentrum i Stockholm och tidigare ordförande i Fotterapeuternas Förbund, Ann Lindström medverkar med en föreläsning om den, för diabetiker, så viktiga skötseln av fötterna.

Mer information kommer i separat kallelse, som medföljer den anmodan om att betala medlemsavgift för 2020, som skickas ut i slutet på januari.