window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3CJ3V1TQ4T');

Vård av personer med långvarig sjukdom måste förbättras

Bild: Anders Norderman/Håkan Sjunnesson/Maria G Nilsson/Lena Dahlström Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet Hjärt-lung, Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet, Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet, Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och allergiförbundet, Thomas Magnusson, ordförande, Diabetesorganisationen i Sverige, och Anders Ekholm, ordförande, Storstockholms diabetesförening ligger bakom rapporten Vägen till världsklass [...]

2018-03-27T10:58:03+02:002018-03-27|DiOS, Föreningen, Nyheter|

Fötterna är huvudsaken

Frågan om prevention och behandling av fotkomplikationer i samband med diabetes är en av de viktigaste för diabetiker, såväl för de med typ 1 som typ 2. Medicine doktor Ulla Hellstrand Tang tog tillsammans med Monica Ullbrandt, och Birgitta Kihlberg, aktiva i diabetesrörelsen, [...]

2017-10-03T11:47:57+02:002017-10-03|DiOS, Nyheter|

Diabetiker vill inte sitta i baksätet

Många diabetiker är idag väl pålästa om sin sjukdom och vill inte bara vara ett "vårdobjekt". De vill vara delaktiga i frågan om behandlingen och ta ansvar för sin egen vård. Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening och Thomas Magnusson, ordförande i [...]

2017-09-23T03:39:39+02:002017-08-23|DiOS, Nyheter|
Till toppen