Kategoriarkiv: Nyheter

Politikerutfrågning 3 maj

Till hösten är det val. För oss i Blekinge Diabetesförening är det framförallt valet av landstingspolitiker som är intressant. Varje parti och dess företrädare har lite olika ståndpunkter i de frågor som står oss närmast. Den 3 maj kl 18.30 arrangerar HSO Blekinge en utfrågning av politiker i Knut Hahnsskolans aula. Vi i styrelsen för Blekinge Diabetesförening har sammanställt 7 frågor som vi skickat in i förhand och som vi förväntar oss svar på.
Några ur styrelsen kommer att finnas på plats under utfrågningen och även du, som medlem i föreningen är varmt välkommen till aulan både för att lyssna, men också ställa dina egna frågor.

Vår kost och hur den påverkar vår hälsa

Föredrag av forskaren och docenten Emily Sonestedt

Emily Sonestedt, forskare

Torsdagen den 26 april kl 18.30 – 20.00

Hörsalen, Kulturcentrum, Ronneby

Vår medvetenhet om hur kosten påverkar vår hälsa har under de senaste åren ökat markant. Alltfler människor har kunnat iaktta vilken betydelse maten har för olika sjukdomar som diabetes, hjärta-kärl, cancer med mera. Dagens forskning pekar alltmer mot att vår kost spelar en inte oväsentlig roll i denna utveckling.
Vår föredragshållare Emily Sonestedt har sedan många år tillbaka forskat om hur kost och näring påverkar människan och hennes sjukdomar. I fokus för hennes forskning står särskilt näringsaspekter och dietlära, endokrinologi och diabetes samt folkhälsa och hur livsstilsfaktorer påverkar riskerna för ohälsa. Efter föredraget kommer det att finnas utrymme för publiken att diskutera och ställa frågor till Emily.

Välkomna! Ingen avgift och ingen förhandsanmälan.

Läs om Emily Sonestedt
https://www.ludc.lu.se/emily-sonestedt-associate-professor- pi

Emily, om socker är farligt, i Skånska Dagbladet

Arrangemanget genomförs i samarbete mellan
Blekinge Diabetesförening och ABF Blekinge

Text: Kent Pettersson

 

 

Vård av personer med långvarig sjukdom måste förbättras


Bild: Anders Norderman/Håkan Sjunnesson/Maria G Nilsson/Lena Dahlström

Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet Hjärt-lung, Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet, Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet, Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och allergiförbundet, Thomas Magnusson, ordförande, Diabetesorganisationen i Sverige, och Anders Ekholm, ordförande, Storstockholms diabetesförening ligger bakom rapporten Vägen till världsklass – så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar. Den lämnas idag över till regeringens utredare Anna Nergårdh, som leder arbetet med att ställa om och modernisera vården.

Länk till debattartikel i Dagen Medicin

Länk till hela rapporten

Vi firar Världsdiabetesdagen 14 nov

World Diabetes Day startades av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen. FN antog den 20 december 2006 en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt – eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som fått denna status. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen för firande är den 14 november beror på att Frederick Banting är född den dagen, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet 1921. Två år senare fick Frederick Banting Nobelpriset i medicin för sin upptäckt.

Världsdiabetesdagen, den blå logotypen och blåbelysta byggnader
Den blå ringen är sedan 2007 den officiella logotypen för WDD (World Diabetes Day), Världsdiabetesdagen. Bakgrunden till logotypens utseende är att en cirkel i många kulturer betyder liv och hälsa. Den blå färgen reflekterar himlen som sammanför oss alla samt är FN-flaggans färg.
En återkommande och världsomfattande tilldragelse är att en mängd byggnader belyses i blått på Världsdiabetesdagen. Förhoppningsvis medför det här att allmänheten uppmärksammar att det är något speciellt med den 14 november.

Vad händer i Blekinge?
Flera vårdinrättningar har aviserat att de tänker uppmärksamma Världsdiabetesdagen. Blekinge Diabetesförening valde att förlägga Diabetesdagen på Ronneby Brunn den 28 oktober med stort fokus på aktuell forskning om diabetes och moderna diabeteshjälpmedel. Hör med din diabetesmottagning eller vårdcentral om de tänker fira den 14 nov!

Vad gör Blekinge Diabetesförening?
Just nu arbetar vi med att lyfta två frågor i diabetesvården.
1. Diabetesråd. I revisionsrapporten över Granskning av diabetesvården i Blekinge framgår att det finns en förbättringspotential vad gäller samordning och samråd i länet. Samordning/samråd mellan de två Blekinge sjukhusen i västra och östra delen av länet, mellan klinikvård och primärvård, mellan de olika professioner som behandlar personer med diabetes, mellan vården och Patientföreningen. Rapporten finns på http://ltblekinge.se/Politik/Politisk-organisation/Revisorer/ under ”2017”.
2. Blekinge Diabetesförening har reagerat på Landstingets sparbeting på att förskriva kontinuerlig blodsockermätning till nya patienter, och vad det skulle innebära och riskera fler diabeteskomplikationer och höga kostnader längre fram. Föreningens agerande har lett till flera artiklar i lokalpressen och i Sveriges Radio, se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6816063

Vad kan du göra?
1 Prata om diabetes – i familjen, på arbetet, i umgängeskretsen för att öka kunskapen!
2, Stöd forskningen! Flera insamlingar till diabetesforskning finns. Vill du stödja vetenskaplig forskning som görs i Blekinge och angränsande län är ett bidrag till Blekinge Diabetesförenings Forskningsfond välkommet: Bankgiro: 576-3560 Swish 123 379 70 57 Tack för din gåva!

Ha en bra och kreativ Världsdiabetesdag 2017!

 

 

Diabetiker drabbas dubbelt när landstinget paniksparar

Följande insändare har varit publicerad i Sydöstran 8/11 och BLT 9/11.

http://www.sydostran.se/blekinge/sparkrav-stoppar-nya-hjalpmedel-till-lanets-diabetiker/

Personer med diabetes kan idag leva ett friskare liv tack vare tillgång till kontinuerlig blodsockermätning. Fristående system, med eller utan larm, och kombinerade med insulinpump finns. För många ett stort steg framåt mot bättre hälsa, ökad arbetsförmåga, större trygghet och säkerhet. Landstinget Blekinge pekar ut sensorer för kontinuerlig blodsockermätning för diabetiker som något man kan ”spara” på. Detta får negativa konsekvenser på kort och lång sikt, för både den enskilde och för samhället.

Landstinget Blekinge går mot ett beräknat underskott på 178,9 miljoner kronor i år, framgår av ett internt nyhetsbrev med påbjudna sparåtgärder. Landstiget hotas gå med drygt 50 miljoner back, skrev SSD (17-11-01). Ett nytt sparpaket drabbar främst fyra områden, användning av hyrläkare och -sköterskor, köpt vård, nya dyra läkemedel och hjälpmedel och landstingsservice, berättar BLT (2017-11-02).

Allt fler insjuknar i diabetes, alla typer. Diabetes är en sjukdom som varar livet ut. Man blir aldrig fri ifrån den.

Förr talade man om ett naturaförlopp, vilket innebar att diabetes leder till skador i de små kärlen i ögon, hjärta, njurar och fötter samt för tidig död. Idag finns bättre behandlingar vid diabetes och smart teknik för att hålla koll, leva ett friskare och längre liv.

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer för personer med typ 1 diabetes. Målet är hög livskvalitet och att samtidigt uppnå bästa möjliga stabila glukosnivå med hjälp av insulinbehandling med insulinpennor eller insulinpump. Vid typ 1 diabetes är frekventa glukosmätningar varje dygn en nödvändig förutsättning för att styra insulinbehandlingen och uppnå god glukoskontroll och utgör en säkerhetsåtgärd för att undvika allvarlig hypoglykemi” skriver Sveriges Kommuner och Landsting i Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM. Av häftet framgår att knappt 20% av vuxna med typ 1 diabetes har insulinpump i Blekinge, vilket är näst sämst i i landet.

När upphandlingen av insulinpumpar och system för kontinuerlig glukosmätning blev klar i maj i år, sparade Lt Blekinge 1 miljon kronor per år för dessa artiklar! Användandet av CGM och FGM innebär att färre teststickor går åt, men blir kanske synligt i en annan budget! Den ökade effekten av egenvård, kontroll och trygghet som de kontinuerliga systemen för med sig, är att vissa kan glesa ut sina läkarbesök – vilket också är en besparing.

Det finns en svensk rapport med statistik kring kostnader för diabetes. 70% går till diabeteskomplikationer. 25% för behandling av hjärt- och kärl läkemedel. Ca 5% utgörs av diabetesläkemedel. Statistiken talar sitt tydliga språk. Det är diabeteskomplikationer som dialys, amputationer, ögonskador, hjärtkirurgi etc. som kostar – för individen och för samhället.

Vi inom diabetesrörelsen i Blekinge är oroliga för konsekvenserna av landstingets sparkrav. Unga med diabetes är frustrerade över att de nekats få kontinuerlig blodsockermätare. Det landstinget skulle spara i ena änden kommer att kosta landstinget betydligt mer i den andra änden. För att inte tala om vad det skulle kosta och belasta personer med diabetes.

Beslutsfattare, var inte dumsnåla! Låt barn och vuxna med diabetes som behöver modern teknik få det! Det vinner alla på! Har vi råd med detta?

Blekinge Diabetesförening
Miriam Mattsson
ordförande

Diabetesdagen 2017 i Blekinge

Blekinge Diabetesförening bjuder gratis in alla intresserade till en spännande och innehållsrik förmiddag på Ronneby Brunn.

När? Lördagen den 28/10 kl, 10.00 -12.30 ca.
Var? Ronneby Brunn, Ronneby
Vad? Föreläsningar och utställare av medicintekniska hjälpmedel
Vem? Alla intresserade av diabetes

Var står forskningen om diabetes idag?

Forskare Agnes Andersson Svärd och docent Carina Törn

Preliminärt program:

09.30 Registrering. Utställare
10.00 Välkommen och presentation
10.10 “Aktuellt inom forskningen kring typ 1 diabetes”
Föreläsning av docent Carina Törn, Lunds universitet
11.00 Presentation av deltagande utställare
Utställare – Mingel – Förfriskningar
11.45 ”Hur förändras blodets celler innan diagnos av diabetes hos barn?”
Föreläsning av doktorand Agnes Andersson Svärd, Lunds Universitet
12.15 Frågestund
12.30 ca. Avslutning och lunch för de som önskar.

Carina Törn är huvudförfattare till TEDDY-rapporten 2016. TEDDY ett internationellt projekt som utgår från Lunds Universitet.
Agnes Andersson Svärd forskar om varför typ 1 diabetes drabbar så många barn och ungdomar samt varför sjukdomen drabbar vissa, men inte andra.

Fri entré för alla.
Lunchen är i form av helgbuffé och kostar 150 kr och betalas direkt till hotellet.

Boka plats och ev. lunch nedan.

 

VARMT VÄLKOMNA!

Utställare och sponsorer

 

 

 

 

Fötterna är huvudsaken

Frågan om prevention och behandling av fotkomplikationer i samband med diabetes är en av de viktigaste för diabetiker, såväl för de med typ 1 som typ 2. Medicine doktor Ulla Hellstrand Tang tog tillsammans med Monica Ullbrandt, och Birgitta Kihlberg, aktiva i diabetesrörelsen, initiativ till projektet Hoj17 med syfte att lyfta fram fotvården i Sverige, där det finns stora regionala skillnader.

Ulla cyklade sommaren 2017, 250 mil genom Sverige och träffade under sin resa både politiker, aktiva inom diabetesrörelsen och sjukvårdspersonal.

Läs hela hennes reserapport.

Ulla Hellstrand Tang passerar polcirkeln på sin väg genom Sverige

Ung – på nytt!

Blekinge Diabetesförening öppnar nu fliken “Ung med diabetes” på nytt!
Det kan vi göra tack vare att vi nu har en ny ungdomsredaktör som skriver krönikor i DiabetesNytt Blekinge. Det är Saga Abramsson, bördig från Karlskrona, men just nu i USA vilket du kan läsa i hennes krönikor.


Att vara ung är att leva livet med glädje och förtretligheter, motgångar och framgångar, mod att växa och så småningom bli vuxen.
Att vara ung med diabetes ställer stora krav på individen. Självkännedom, kunskap om sjukdomens olika sidor, vilja att lära om medicin och teknik m m.

Blekinge Diabetesförening har medlemmar i alla åldrar. Föreningen värnar Barnkliniken, ordnar och bjuder in familjer med diabetesbarn till aktiviteter där barn och föräldrar får träffa andra i samma situation. Ungdomar vill kanske träffas utan föräldrar ibland, och ofta på sociala medier. Att lära av varandra, att inspirera  och stötta varandra är viktigt!

Den 28 oktober ordnar föreningen en Diabetesdag med stort fokus på diabetes typ 1. Två forskare från Lund kommer att berätta om bl a TEDDY-studien, som går ut på att försöka hindra att barn och unga får typ 1 diabetes. Det sker i ett flerårigt forskningsprojekt som utgår från Sverige (Skåne) men samverkar med ytterligare 4 andra länder i världen. Tillsammans med flera utställare kan det här bli en riktigt spännande Diabetesdag! Mer information kommer på www.blekingediabetes.se.

Men nu är det väl hög tid att klicka sig in på sidan Ung med diabetes!

Miriam Mattsson, ordförande

BDF medverkar i Äldredag

Bellevue Karlshamn 7 sept kl 12.30 – 15.30

Äldredagen 2017 genomförs som ett särskilt tillfälle för utställare och äldre i Karlshamn att träffas för information och inspiration.  Det blir över 50 utställare.

Ca 400 tusen personer i Sverige har diagnosen diabetes. Ca 10% har typ 1 och 90% typ 2. Bland de äldre är diabetes typ 2 vanligast. Dessutom ligger många i riskzonen för diabetes 2, utan att veta om det. Det finns mycket man kan göra själv för att förbättra sin hälsa för att förebygga eller ta hand om sin diabetes!
Blekinge Diabetesförening kommer därför att medverka vid Äldrdagen och med flera funktionärer på mässan. Vi finns på plats för att “snacka diabetes”, livsstil, utbyta erfarenheter och ge tips och stöd. Vi delar med oss av foldrar, recept, inbjudan till föreläsning och visar vår medlemstidning DiabetesNytt Blekinge.

Det blir en tipstävling med skänkta vinster av sponsorerna. Besökarna bjuds på kaffe och bulle.

Arrangör är Karlshamns kommun, KPR – Kommunens Pensionärsråd och Lions i Karlshamn.

Alla intresserade av trygghet, säkerhet och gemenskap, både äldre och anhöriga
Välkomna!