Kategoriarkiv: Samverkan

Välbesökt och uppskattat om Diabetes och Motion


Närmare ett 90-tal personer besökte Ronneby Brunn lördagen 27/10 för att lyssna till föreläsningar om Diabetes och Motion.

Dr Ronny Lagercrantz-Heie som tillträdde sin tjänst som sektionsansvarig för Diabetes på Blekingesjukhuset i Karlskrona i våras, berättade inledningsvis om sitt uppdrag. Han gick igenom många punkter som påverkar den som lever med diabetes. Men vi är alla olika och reagerar olika underströk han. Han gav konkreta råd. Inför fysisk träning är ett blodsocker på 6 – 10 mmol idealiskt. Vid 4 mmol bör man äta och avvakta, vid >15 mmol bör man avstå fysisk träning, och ge insulin för att normalisera. Han rekommenderade En svettig T-shirt om dagen, Med andra ord rekommenderades fysisk aktivitet som höjer pulsen och ökar hjärtats arbete så att man svettas som det nyttigaste.

Mellan föreläsningarna presenterade sig företagen som var på plats som utställare med den senaste tekniken för blodsockermätning. Blekinge Diabetesförening presenterades kort och exempel på hur vi arbetar för ökad kunskap om diabetes i Blekinge.

Betydelsen av träning för välmåendet var rubriken för träningsrådgivare Andras Mattssons föredrag. Han utgick från forskning på vad som händer vid träning. Han berättade om den “våg” som används på Blekinge Health Arena som i ett protokoll visar en mängd fakta om kroppens sammansättning hos den person som väger sig. Träningens effekt är olika för olika individer och beror på intensitet, belastning, uthållighet och inte minst på arv.

Många ställde frågor till föreläsarna och evenemanget i sin helhet var mycket uppskattat av de närvarande. Vi hoppas inom kort kunna länka till Ronnys och Andreas presentationer från vår hemsida.

Blekinge Diabetesförening ser fram mot ett fortsatt utbyte med såväl Diabetesvården som Blekinge Health Arena.

Miriam Mattsson

 

Föredrag om Diabetes och Motion

Att motionera har stor betydelse för allas hälsa och välbefinnande, men i synnerhet gäller det för personer med diabetes – och det gäller såväl typ 1 som typ 2.
Kom och lyssna på Ronny Lagercrantz – Heie, som är ny sektoransvarig läkare för diabetesvården i Blekinge och träningsrådgivare Andreas Mattsson från Blekinge Health Arena.

 

BDF medverkar i Äldremässa

Traditionsenligt anordnar Karlshamns Pensionärsråd tillsammans med ett flertal organisationer en Äldredag i Bellevueparken den 13 september 2018 kl. 12.30 – 15.30.

Blekinge Diabetesförening är en av ca 50 utställare på plats, för att sprida kunskap om diabetes och utbyta erfarenheter med besökare och andra utställare.
Alla intresserade är välkomna. Fri entré.

Politikerutfrågning 3 maj

Till hösten är det val. För oss i Blekinge Diabetesförening är det framförallt valet av landstingspolitiker som är intressant. Varje parti och dess företrädare har lite olika ståndpunkter i de frågor som står oss närmast. Den 3 maj kl 18.30 arrangerar HSO Blekinge en utfrågning av politiker i Knut Hahnsskolans aula. Vi i styrelsen för Blekinge Diabetesförening har sammanställt 7 frågor som vi skickat in i förhand och som vi förväntar oss svar på.
Några ur styrelsen kommer att finnas på plats under utfrågningen och även du, som medlem i föreningen är varmt välkommen till aulan både för att lyssna, men också ställa dina egna frågor.

Vår kost och hur den påverkar vår hälsa

Föredrag av forskaren och docenten Emily Sonestedt

Emily Sonestedt, forskare

Torsdagen den 26 april kl 18.30 – 20.00

Hörsalen, Kulturcentrum, Ronneby

Vår medvetenhet om hur kosten påverkar vår hälsa har under de senaste åren ökat markant. Alltfler människor har kunnat iaktta vilken betydelse maten har för olika sjukdomar som diabetes, hjärta-kärl, cancer med mera. Dagens forskning pekar alltmer mot att vår kost spelar en inte oväsentlig roll i denna utveckling.
Vår föredragshållare Emily Sonestedt har sedan många år tillbaka forskat om hur kost och näring påverkar människan och hennes sjukdomar. I fokus för hennes forskning står särskilt näringsaspekter och dietlära, endokrinologi och diabetes samt folkhälsa och hur livsstilsfaktorer påverkar riskerna för ohälsa. Efter föredraget kommer det att finnas utrymme för publiken att diskutera och ställa frågor till Emily.

Välkomna! Ingen avgift och ingen förhandsanmälan.

Läs om Emily Sonestedt
https://www.ludc.lu.se/emily-sonestedt-associate-professor- pi

Emily, om socker är farligt, i Skånska Dagbladet
http://www.skd.se/2017/01/12/hon-vill-veta-om-socker-ar-skadligt/

Arrangemanget genomförs i samarbete mellan
Blekinge Diabetesförening och ABF Blekinge

Text: Kent Pettersson

 

 

Årsmötesarrangemang 17 mars i Mörrum

www.hotelwalhalla.se/sv/

Årsmöte med diabetesföreläsning och kultur genomförs på anrika Hotell Walhalla i  Mörrum
Lördag den 17 mars kl 10.00 – 13.30 ca

“På årsmötet bestämmer medlemmarna om föreningens framtid och lär sig om demokrati. Därför är det viktigt att alla medlemmar får chansen att vara med.” (Ur boken Maxa mötet)

PREL PROGRAM:
Registrering för röstlängden från 9.30

10.00 Årsmötesförhandlingar
Paus – Förfriskningar

11.00 Aktuellt om diabetesvården i Blekinge
Dr Kitti Barta, överläkare, diabetesspecialist på Medicinkliniken Karlshamn

11.45 Vårt vackra Blekinge – ett bildprogram
av 
”Sverigevandraren” Tommy Nilsson

12.30 Lunch. Ditt pris: 100 kr/medlem
Grillad lax, kokt potatis och sojamajonäs smaksatt med ingefära.
Alt: Ugnsbakad kycklingfilé, bakad potatis samt citronolivolja med örter.
Måltidsdryck och kaffe.

Anmälan senast 9 mars
Vill du efteranmäla dig till årsmötet ringer du Miriam på telefon 073-800 71 21.

 

Varmt Välkomna!

Styrelsen

I samverkan med Landstinget Blekinge, ABF Blekinge och Sparbanken i Karlshamn

 

 

Blekinge kan få ett Diabetesråd

Sölvesborgsbron

Thomas Gustafsson berättar om det tidigare Diabetesrådet som startade 2003 i Blekinge men sedermera upphört:

Undertecknad, som då var ordförande i Blekinge Diabetesförening, framförde önskemål om att skapa ett Diabetesråd i Blekinge. Ett förslag till utformning lämnades till diabetesansvarig läkare. Efter lite diskussioner blev det fastslaget att ett Diabetesråd skulle inrättas.

På det första Diabetesrådet förmedlades tips och råd av en känd diabetologi, Christian Berne, som hade erfarenhet från andra landsting.

De närvarande enades om att Diabetesrådet ska vara det goda exemplets makt och ta initiativ till viktiga och meningsfulla förändringar av diabetesvården i Blekinge. Bland annat diskuterades screening-verksamhet, uppföljning av graviditetsdiabetes och hur kommunikationen mellan olika vårdenheter kan förbättras.

En del av besparingen av en lyckad upphandling av teststickor finansierade senare en Diabetessamordnare genom projekt Aurora. En av målsättningarna var att öka anslutningen till NDR. Vissa utbildningsbehov kunde konstateras och det blev en av diabetessamordnarens arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingick också att befrämja samarbetet mellan primärvården och slutenvården. Utbildningssammankomster och personliga besök på alla vårdenheter för diabetespatienter ingick och att skapa ett nätverk mellan alla vårdgivare med diabetespatienter.

En arbetsgrupp med bred förankring tillsattes, att se över behovet av medicinsk fotvård. En rapport blev klar i december 2008.

Diabetesföreningens styrelse har vid ett flertal tillfällen diskuterat att det behövs ett nytt Diabetesråd. Frågor av vårdpersonal har ställts om vad som hände med Diabetesrådet. Många saknar informationen som förmedlades i rådet och via nätverket mellan primärvården och slutenvården.

Text: Thomas Gustafsson, saxat från Diabetesnytt Blekinge nr 4 2017.

Som en röd tråd
Ett uttalande om Diabetesråd och Diabetessamordnare antogs på föreningens årsmöte 2013.
Till årsmöte 2014 bjöds ansvarig läkare för diabetesvården i Blekinge, Dorota de Laval in och hon talade om ”Nyheter inom diabetesvården – visioner i Blekinge”. Bland mycket annan viktig information framhöll Dr De Laval att det vore bra att åter inrätta diabetessamordnare samt ett diabetesråd. Det kan förbättra vården genom att kommunikationen mellan olika enheter blir bättre, och öka utbytet mellan vården och patientföreningen.
Blekinge Diabetesförenings styrelse har därefter initierat flera träffar med ansvariga inom Landstinget Blekinge. Men ingenting syntes hända.

Vid BDFs årsmöte 2017 lyftes frågan om diabetesråd på nytt, och styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som fått till uppgift att intensifiera frågan om diabetesråd/forum. Representanter från föreningen och diabetesvården och/eller landstingets hälso- och sjukvårdsstrateg har träffats för samtal.

Samordning och samråd
EY (Ernst & Young) har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av diabetesvården i Blekinge under 2017. Syftet är att bedöma om man har säkerställt en ändamålsenlig hälso- och sjukvård avseende diabetes.

Granskningen visar att det finns flera utvecklingsområden. Främst är det samordningen och kunskapsstyrningen som uppvisar brister. Det finns idag ingen samverkansstruktur för hela diabetesvården. Vården är uppdelad i vård av diabetes typ 1 vid sjukhusen och typ 2 vid vårdcentralerna. Därutöver finns det ett flertal patienter med diabetes typ 2 som periodvis vårdas vid sjukhusens diabetesmottagningar. Vår bedömning är att denna uppdelning av vården gör att samordningsbehovet är stort. Det faktum att patientgruppen är väldigt stor (mer är 5000 patienter) gör samordningsbehovet än mer centralt för att säkerställa en god och likvärdig vård. Ett ytterligare argument för att samordningen och den gemensamma styrningen behöver utvecklas är att flera intervjupersoner pekar på behovet av en starkare samordning. Att olika behandlingsstrategier finns blir synligt när patienter rör sig mellan vårdcentral och sjukhus. Dessutom är det diabetesråd som tidigare funnits nedlagt.”

Läs mer: http://ltblekinge.se/globalassets/politik/revisorerna/granskning-av-diabetesvarden.pdf

Samsyn råder
Vid ett möte i november träffade föreningens arbetsgrupp dr Göran Åström, klinikchef för Medicin BLS och diabetesläkare Jadwiga Halwa på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Dr Halwa framhöll att det finns många goda erfarenheter från tidigare samarbete med lägerverksamhet, fotrapport mm och det gamla diabetesrådet. Det råder samsyn i behovet att ta upp någon form av råd igen, ansåg Åström. Han kommer att ”bolla” frågan med berörda inom diabetesvården, och kallar till ett nytt möte till våren 2018.

Text: Miriam Mattsson, saxat ur Diabetesnytt Blekinge nr 4 2017

Vi firar Världsdiabetesdagen 14 nov

World Diabetes Day startades av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen. FN antog den 20 december 2006 en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt – eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som fått denna status. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen för firande är den 14 november beror på att Frederick Banting är född den dagen, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet 1921. Två år senare fick Frederick Banting Nobelpriset i medicin för sin upptäckt.

Världsdiabetesdagen, den blå logotypen och blåbelysta byggnader
Den blå ringen är sedan 2007 den officiella logotypen för WDD (World Diabetes Day), Världsdiabetesdagen. Bakgrunden till logotypens utseende är att en cirkel i många kulturer betyder liv och hälsa. Den blå färgen reflekterar himlen som sammanför oss alla samt är FN-flaggans färg.
En återkommande och världsomfattande tilldragelse är att en mängd byggnader belyses i blått på Världsdiabetesdagen. Förhoppningsvis medför det här att allmänheten uppmärksammar att det är något speciellt med den 14 november.

Vad händer i Blekinge?
Flera vårdinrättningar har aviserat att de tänker uppmärksamma Världsdiabetesdagen. Blekinge Diabetesförening valde att förlägga Diabetesdagen på Ronneby Brunn den 28 oktober med stort fokus på aktuell forskning om diabetes och moderna diabeteshjälpmedel. Hör med din diabetesmottagning eller vårdcentral om de tänker fira den 14 nov!

Vad gör Blekinge Diabetesförening?
Just nu arbetar vi med att lyfta två frågor i diabetesvården.
1. Diabetesråd. I revisionsrapporten över Granskning av diabetesvården i Blekinge framgår att det finns en förbättringspotential vad gäller samordning och samråd i länet. Samordning/samråd mellan de två Blekinge sjukhusen i västra och östra delen av länet, mellan klinikvård och primärvård, mellan de olika professioner som behandlar personer med diabetes, mellan vården och Patientföreningen. Rapporten finns på http://ltblekinge.se/Politik/Politisk-organisation/Revisorer/ under ”2017”.
2. Blekinge Diabetesförening har reagerat på Landstingets sparbeting på att förskriva kontinuerlig blodsockermätning till nya patienter, och vad det skulle innebära och riskera fler diabeteskomplikationer och höga kostnader längre fram. Föreningens agerande har lett till flera artiklar i lokalpressen och i Sveriges Radio, se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6816063

Vad kan du göra?
1 Prata om diabetes – i familjen, på arbetet, i umgängeskretsen för att öka kunskapen!
2, Stöd forskningen! Flera insamlingar till diabetesforskning finns. Vill du stödja vetenskaplig forskning som görs i Blekinge och angränsande län är ett bidrag till Blekinge Diabetesförenings Forskningsfond välkommet: Bankgiro: 576-3560 Swish 123 379 70 57 Tack för din gåva!

Ha en bra och kreativ Världsdiabetesdag 2017!