Kategoriarkiv: Okategoriserade

BDF medverkar i Äldremässa

Traditionsenligt anordnar Karlshamns Pensionärsråd tillsammans med ett flertal organisationer en Äldredag i Bellevueparken den 13 september 2018 kl. 12.30 – 15.30.

Blekinge Diabetesförening är en av ca 50 utställare på plats, för att sprida kunskap om diabetes och utbyta erfarenheter med besökare och andra utställare.
Alla intresserade är välkomna. Fri entré.

Uppdatering kontaktuppgifter

Blekinge Diabetesförening  har cirka 450 medlemmar. Ett stort antal har varit trogna medlemmar i många år och utvecklingen av internet och kommunikation via e-post har gått fort de senaste åren.
Fördelarna med att kommunicera via e-mejl är både ekonomiska, praktiska och sparar vår miljö.
Vi saknar e-mejladresser till de flesta av våra medlemmar och vill därför med detta formulär underlätta för dig att rapportera den. Har du bytt telefon eller postadress fungerar formuläret även för att rapportera detta.
Vi vill påpeka att det inte är något krav att ha en e-mejladress för att vara medlem i Blekinge Diabetesförening.

Meddela din e-mejladress här

Sommar, sommar, sommar

Sommarlov…
Smaka på ordet och känn doften av smultron.
Tänk på barnets upplevelser av frihet och spring i benen, det skrapade knät – men vad gör det?
Känn den varma sanden mot din kropp där på stranden.
Hör måsarnas skri, nu hittade dom något att stoppa i munnen.
Själv tänker du kanske på grillfesten i goda vänners lag.

Vi i styrelsen avslutade “vårterminen” med just det;, en grillfest på en innergård i staun – men ännu kvar i diskussioner kring vårt ideella arbete i BDF och DiOS. Det har varit många kreativa möten och samtal med olika grupper som vi ser som våra samarbetspartner.

Nu kan vi alla ta välförtjänt sommarlov från plikterna och ladda batterierna inför hösten. Om du är lyckligt lottad och har nära och kära hos dig, ta vara på stunderna tillsammans och sänk kraven på att allt måste vara perfekt! “Less is more”. Vi som bor i Blekinge är ju lyckligt lottade som har så mycket fina miljöer nära. Vi kan välja att umgås vid en skogspromenad, i någon park, en restaurang eller en stadsfest…

Ha en sällsynt skön och hälsosam sommar!

Blekinge Diabetesförening
Miriam Mattsson, ordförande

Resestipendium för Diabetessköterskor

Diabetessköterskor KarlshamnFör några år sedan instiftade Blekinge Diabetesförening ett Resestipendium för vårdpersonal inom diabetesvården i Blekinge. Syftet med stipendiet är att stimulera till fortbildning och innovation inom diabetesområdet och främja utbytet mellan professionen och Diabetesföreningen och personer med diabetes i Blekinge. 

Det råder stark restriktivitet vid beviljandet av utbildning och resor för landstingets personal, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth i tidningen Topp till tå i juni 2018.

Det är därför särskilt angeläget och glädjande att Blekinge Diabetesförening beslutat bevilja ett resestipendium för tre diabetessköterskor vid Blekingesjukhuset i Karlshamn, för att delta i Diabetesdagar i Båstad till hösten. Föreläsarna är kontrakterade av Novo Nordisk.

Styrelsen för Blekinge Diabetesförening tycker det är viktigt att stödja diabetessköterskornas möjlighet till fortbildning och stimulans i deras viktiga arbete för personer med diabetes i Blekinge.

Vi emotser att på lämpligt sätt få en rapport efter genomförandet av Diabetesdagarna!

Miriam Mattsson
ordförande

 

 

Vår kost och hur den påverkar vår hälsa

Föredrag av forskaren och docenten Emily Sonestedt

Emily Sonestedt, forskare

Torsdagen den 26 april kl 18.30 – 20.00

Hörsalen, Kulturcentrum, Ronneby

Vår medvetenhet om hur kosten påverkar vår hälsa har under de senaste åren ökat markant. Alltfler människor har kunnat iaktta vilken betydelse maten har för olika sjukdomar som diabetes, hjärta-kärl, cancer med mera. Dagens forskning pekar alltmer mot att vår kost spelar en inte oväsentlig roll i denna utveckling.
Vår föredragshållare Emily Sonestedt har sedan många år tillbaka forskat om hur kost och näring påverkar människan och hennes sjukdomar. I fokus för hennes forskning står särskilt näringsaspekter och dietlära, endokrinologi och diabetes samt folkhälsa och hur livsstilsfaktorer påverkar riskerna för ohälsa. Efter föredraget kommer det att finnas utrymme för publiken att diskutera och ställa frågor till Emily.

Välkomna! Ingen avgift och ingen förhandsanmälan.

Läs om Emily Sonestedt
https://www.ludc.lu.se/emily-sonestedt-associate-professor- pi

Emily, om socker är farligt, i Skånska Dagbladet
http://www.skd.se/2017/01/12/hon-vill-veta-om-socker-ar-skadligt/

Arrangemanget genomförs i samarbete mellan
Blekinge Diabetesförening och ABF Blekinge

Text: Kent Pettersson

 

 

Årsmötesarrangemang 17 mars i Mörrum

www.hotelwalhalla.se/sv/

Årsmöte med diabetesföreläsning och kultur genomförs på anrika Hotell Walhalla i  Mörrum
Lördag den 17 mars kl 10.00 – 13.30 ca

“På årsmötet bestämmer medlemmarna om föreningens framtid och lär sig om demokrati. Därför är det viktigt att alla medlemmar får chansen att vara med.” (Ur boken Maxa mötet)

PREL PROGRAM:
Registrering för röstlängden från 9.30

10.00 Årsmötesförhandlingar
Paus – Förfriskningar

11.00 Aktuellt om diabetesvården i Blekinge
Dr Kitti Barta, överläkare, diabetesspecialist på Medicinkliniken Karlshamn

11.45 Vårt vackra Blekinge – ett bildprogram
av 
”Sverigevandraren” Tommy Nilsson

12.30 Lunch. Ditt pris: 100 kr/medlem
Grillad lax, kokt potatis och sojamajonäs smaksatt med ingefära.
Alt: Ugnsbakad kycklingfilé, bakad potatis samt citronolivolja med örter.
Måltidsdryck och kaffe.

Anmälan senast 9 mars
Vill du efteranmäla dig till årsmötet ringer du Miriam på telefon 073-800 71 21.

 

Varmt Välkomna!

Styrelsen

I samverkan med Landstinget Blekinge, ABF Blekinge och Sparbanken i Karlshamn

 

 

Blekinge kan få ett Diabetesråd

Sölvesborgsbron

Thomas Gustafsson berättar om det tidigare Diabetesrådet som startade 2003 i Blekinge men sedermera upphört:

Undertecknad, som då var ordförande i Blekinge Diabetesförening, framförde önskemål om att skapa ett Diabetesråd i Blekinge. Ett förslag till utformning lämnades till diabetesansvarig läkare. Efter lite diskussioner blev det fastslaget att ett Diabetesråd skulle inrättas.

På det första Diabetesrådet förmedlades tips och råd av en känd diabetologi, Christian Berne, som hade erfarenhet från andra landsting.

De närvarande enades om att Diabetesrådet ska vara det goda exemplets makt och ta initiativ till viktiga och meningsfulla förändringar av diabetesvården i Blekinge. Bland annat diskuterades screening-verksamhet, uppföljning av graviditetsdiabetes och hur kommunikationen mellan olika vårdenheter kan förbättras.

En del av besparingen av en lyckad upphandling av teststickor finansierade senare en Diabetessamordnare genom projekt Aurora. En av målsättningarna var att öka anslutningen till NDR. Vissa utbildningsbehov kunde konstateras och det blev en av diabetessamordnarens arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingick också att befrämja samarbetet mellan primärvården och slutenvården. Utbildningssammankomster och personliga besök på alla vårdenheter för diabetespatienter ingick och att skapa ett nätverk mellan alla vårdgivare med diabetespatienter.

En arbetsgrupp med bred förankring tillsattes, att se över behovet av medicinsk fotvård. En rapport blev klar i december 2008.

Diabetesföreningens styrelse har vid ett flertal tillfällen diskuterat att det behövs ett nytt Diabetesråd. Frågor av vårdpersonal har ställts om vad som hände med Diabetesrådet. Många saknar informationen som förmedlades i rådet och via nätverket mellan primärvården och slutenvården.

Text: Thomas Gustafsson, saxat från Diabetesnytt Blekinge nr 4 2017.

Som en röd tråd
Ett uttalande om Diabetesråd och Diabetessamordnare antogs på föreningens årsmöte 2013.
Till årsmöte 2014 bjöds ansvarig läkare för diabetesvården i Blekinge, Dorota de Laval in och hon talade om ”Nyheter inom diabetesvården – visioner i Blekinge”. Bland mycket annan viktig information framhöll Dr De Laval att det vore bra att åter inrätta diabetessamordnare samt ett diabetesråd. Det kan förbättra vården genom att kommunikationen mellan olika enheter blir bättre, och öka utbytet mellan vården och patientföreningen.
Blekinge Diabetesförenings styrelse har därefter initierat flera träffar med ansvariga inom Landstinget Blekinge. Men ingenting syntes hända.

Vid BDFs årsmöte 2017 lyftes frågan om diabetesråd på nytt, och styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som fått till uppgift att intensifiera frågan om diabetesråd/forum. Representanter från föreningen och diabetesvården och/eller landstingets hälso- och sjukvårdsstrateg har träffats för samtal.

Samordning och samråd
EY (Ernst & Young) har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av diabetesvården i Blekinge under 2017. Syftet är att bedöma om man har säkerställt en ändamålsenlig hälso- och sjukvård avseende diabetes.

Granskningen visar att det finns flera utvecklingsområden. Främst är det samordningen och kunskapsstyrningen som uppvisar brister. Det finns idag ingen samverkansstruktur för hela diabetesvården. Vården är uppdelad i vård av diabetes typ 1 vid sjukhusen och typ 2 vid vårdcentralerna. Därutöver finns det ett flertal patienter med diabetes typ 2 som periodvis vårdas vid sjukhusens diabetesmottagningar. Vår bedömning är att denna uppdelning av vården gör att samordningsbehovet är stort. Det faktum att patientgruppen är väldigt stor (mer är 5000 patienter) gör samordningsbehovet än mer centralt för att säkerställa en god och likvärdig vård. Ett ytterligare argument för att samordningen och den gemensamma styrningen behöver utvecklas är att flera intervjupersoner pekar på behovet av en starkare samordning. Att olika behandlingsstrategier finns blir synligt när patienter rör sig mellan vårdcentral och sjukhus. Dessutom är det diabetesråd som tidigare funnits nedlagt.”

Läs mer: http://ltblekinge.se/globalassets/politik/revisorerna/granskning-av-diabetesvarden.pdf

Samsyn råder
Vid ett möte i november träffade föreningens arbetsgrupp dr Göran Åström, klinikchef för Medicin BLS och diabetesläkare Jadwiga Halwa på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Dr Halwa framhöll att det finns många goda erfarenheter från tidigare samarbete med lägerverksamhet, fotrapport mm och det gamla diabetesrådet. Det råder samsyn i behovet att ta upp någon form av råd igen, ansåg Åström. Han kommer att ”bolla” frågan med berörda inom diabetesvården, och kallar till ett nytt möte till våren 2018.

Text: Miriam Mattsson, saxat ur Diabetesnytt Blekinge nr 4 2017

Vi firar Världsdiabetesdagen 14 nov

World Diabetes Day startades av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen. FN antog den 20 december 2006 en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt – eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som fått denna status. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen för firande är den 14 november beror på att Frederick Banting är född den dagen, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet 1921. Två år senare fick Frederick Banting Nobelpriset i medicin för sin upptäckt.

Världsdiabetesdagen, den blå logotypen och blåbelysta byggnader
Den blå ringen är sedan 2007 den officiella logotypen för WDD (World Diabetes Day), Världsdiabetesdagen. Bakgrunden till logotypens utseende är att en cirkel i många kulturer betyder liv och hälsa. Den blå färgen reflekterar himlen som sammanför oss alla samt är FN-flaggans färg.
En återkommande och världsomfattande tilldragelse är att en mängd byggnader belyses i blått på Världsdiabetesdagen. Förhoppningsvis medför det här att allmänheten uppmärksammar att det är något speciellt med den 14 november.

Vad händer i Blekinge?
Flera vårdinrättningar har aviserat att de tänker uppmärksamma Världsdiabetesdagen. Blekinge Diabetesförening valde att förlägga Diabetesdagen på Ronneby Brunn den 28 oktober med stort fokus på aktuell forskning om diabetes och moderna diabeteshjälpmedel. Hör med din diabetesmottagning eller vårdcentral om de tänker fira den 14 nov!

Vad gör Blekinge Diabetesförening?
Just nu arbetar vi med att lyfta två frågor i diabetesvården.
1. Diabetesråd. I revisionsrapporten över Granskning av diabetesvården i Blekinge framgår att det finns en förbättringspotential vad gäller samordning och samråd i länet. Samordning/samråd mellan de två Blekinge sjukhusen i västra och östra delen av länet, mellan klinikvård och primärvård, mellan de olika professioner som behandlar personer med diabetes, mellan vården och Patientföreningen. Rapporten finns på http://ltblekinge.se/Politik/Politisk-organisation/Revisorer/ under ”2017”.
2. Blekinge Diabetesförening har reagerat på Landstingets sparbeting på att förskriva kontinuerlig blodsockermätning till nya patienter, och vad det skulle innebära och riskera fler diabeteskomplikationer och höga kostnader längre fram. Föreningens agerande har lett till flera artiklar i lokalpressen och i Sveriges Radio, se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6816063

Vad kan du göra?
1 Prata om diabetes – i familjen, på arbetet, i umgängeskretsen för att öka kunskapen!
2, Stöd forskningen! Flera insamlingar till diabetesforskning finns. Vill du stödja vetenskaplig forskning som görs i Blekinge och angränsande län är ett bidrag till Blekinge Diabetesförenings Forskningsfond välkommet: Bankgiro: 576-3560 Swish 123 379 70 57 Tack för din gåva!

Ha en bra och kreativ Världsdiabetesdag 2017!

 

 

BDF medverkar i Äldredag

Bellevue Karlshamn 7 sept kl 12.30 – 15.30

Äldredagen 2017 genomförs som ett särskilt tillfälle för utställare och äldre i Karlshamn att träffas för information och inspiration.  Det blir över 50 utställare.

Ca 400 tusen personer i Sverige har diagnosen diabetes. Ca 10% har typ 1 och 90% typ 2. Bland de äldre är diabetes typ 2 vanligast. Dessutom ligger många i riskzonen för diabetes 2, utan att veta om det. Det finns mycket man kan göra själv för att förbättra sin hälsa för att förebygga eller ta hand om sin diabetes!
Blekinge Diabetesförening kommer därför att medverka vid Äldrdagen och med flera funktionärer på mässan. Vi finns på plats för att “snacka diabetes”, livsstil, utbyta erfarenheter och ge tips och stöd. Vi delar med oss av foldrar, recept, inbjudan till föreläsning och visar vår medlemstidning DiabetesNytt Blekinge.

Det blir en tipstävling med skänkta vinster av sponsorerna. Besökarna bjuds på kaffe och bulle.

Arrangör är Karlshamns kommun, KPR – Kommunens Pensionärsråd och Lions i Karlshamn.

Alla intresserade av trygghet, säkerhet och gemenskap, både äldre och anhöriga
Välkomna!