window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3CJ3V1TQ4T');

Fortsatta samtal om samråd

Representanter för Blekinge Diabetesförening träffade den 29 april sektionschef Ronny Lagerkrantz-Heie på Medicinkliniken i Karlskrona. Syftet var ett fortsatt arbete för att få till stånd en konstruktiv och regelbunden samverkan mellan vården och patientföreingen. Dr Ronny redogjorde för vårdens, i nuläget, mycket [...]

2019-05-11T14:21:38+02:002019-05-11|Okategoriserade|

Konstituerande styrelsemöte

Från vänster: Lilian Strigård, Thomas Gustafsson, Ulla Thorell, Christina Paulsson, Lisbeth Kjellsdotter, Leif Ahlman, Inger Wolgast och Kent Pettersson. Saknas på bild och tillika fotograf: Göran Carlander. Måndagen den 8 april hade styrelsen sitt konstituerande möte. Kent Pettersson i egenskap [...]

2019-04-10T08:41:22+02:002019-04-10|Föreningen, Okategoriserade|

Framgångsrik behandling av svårläkta sår

Blekinge Diabetesförening har besökt tryckkammarenheten på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Diabetessår som har svårt att läka kan i vissa fall framgångsrikt behandlas i tryckkammare. Detta kallas på fackspråk för HBO, HyperBar Oxygen-behandling. Sjuksköterska Anna Jonasdottir Njåstad och läkaren Ylva Karlsson vid tryckkammareanläggningen på [...]

2018-12-17T13:31:48+01:002018-12-13|Okategoriserade|
Till toppen