Kategoriarkiv: Events

DiOS och SSDF debatterar i Almedalen

DiOS´ förbundsordförande Thomas Magnusson och representanter för Storstockholms Diabetesförening finns i Almedalen och debatterar livligt för att vi med diabetes ska få en god vård och ett bättre liv.

Du hittar inlägg från Almedalen både på DiOS´hemsida, SSDF`s hemsida och på DiOS Facebooksida.

Alla i Blekinge Diabetesförening är också medlemmar i DiOS och många prenumererar på SSDF:s tidning “Leva med diabetes”

Föreläsning om Diabetes typ 1 & Fysisk aktivitet 4/9.

Rubin Medical bjuder in Blekinge Diabetesförenings medlemmar och andra intresserade till föreläsning om hur man som typ 1-diabetiker kan hålla jämnt blodsocker under träning. Det är Robin Bryntesson, framgångsrik skidåkare med diabetes typ 1 och Stig Mattsson, dietist och kostrådgivare vid Sveriges Olympiska Kommitté som föreläser. Läs mer.

Plats: Gourmet Grön, Biblioteksgatan 6, Karlshamn.
Datum: Onsdagen den 4:e september
Tid: kl.16.00 med utställning, föreläsning kl.16.30 – 19.00
Föreläsningen är kostnadsfri

Anmäl dig på mail till tina@rubinmedical.se

 

Årsmöte och Senaste nytt

Nu inbjuder vi alla medlemmar i Blekinge Diabetesförening till Årsmöte med föreläsningar  Lördagen den 23 mars kl 10.00 på Kulturcentrum, Kallingevägen 3, Ronneby.

 

 

 

 

 

PROGRAM

10.00 Årsmötesförhandlingar – med beslut som ska gagna verksamheten i föreningen, val av funktionärer samt förslag och aktuell information.
Paus – Förfriskningar   

11.00 Senaste nytt från diabetessköterskornas horisont
Medverkan från Blekingesjukhuset i Karlskrona och Karlshamn
Blekinge Diabetesförening har med fondmedel stöttat deltagandet i en konferens i Båstad i november 2018 för Blekingesjukhusets samtliga diabetessjuksköterskor. Hör dem berätta om sin verksamhet och det senaste inom diabetesvården med innovationer och visioner.

12.00 Upplevelser från resa i Nepal och Sydafrika
Saga Abramsson, Karlskrona, ungdomskrönikör
Diabetesnytt Blekinges läsare har kunnat ta del av Saga Abramssons återkommande  krönikor  om att vara ung och hur klurigt  livet med diabetes kan te sig. Möt henne personligen och lyssna till hennes senaste reseäventyr.

12.30 ca Lunchbuffé på Bergslagskrogen
för dem som vill till ordinarie pris 99 kr/p eller 80 kr för pensionärer

Varmt välkomna!  Särskilt du som inte brukar gå på ett årsmöte!

Anmälan senast 17 mars.

Styrelsen

Miriam Mattsson, ordförande

 

Välbesökt och uppskattat om Diabetes och Motion


Närmare ett 90-tal personer besökte Ronneby Brunn lördagen 27/10 för att lyssna till föreläsningar om Diabetes och Motion.

Dr Ronny Lagercrantz-Heie som tillträdde sin tjänst som sektionsansvarig för Diabetes på Blekingesjukhuset i Karlskrona i våras, berättade inledningsvis om sitt uppdrag. Han gick igenom många punkter som påverkar den som lever med diabetes. Men vi är alla olika och reagerar olika underströk han. Han gav konkreta råd. Inför fysisk träning är ett blodsocker på 6 – 10 mmol idealiskt. Vid 4 mmol bör man äta och avvakta, vid >15 mmol bör man avstå fysisk träning, och ge insulin för att normalisera. Han rekommenderade En svettig T-shirt om dagen, Med andra ord rekommenderades fysisk aktivitet som höjer pulsen och ökar hjärtats arbete så att man svettas som det nyttigaste.

Mellan föreläsningarna presenterade sig företagen som var på plats som utställare med den senaste tekniken för blodsockermätning. Blekinge Diabetesförening presenterades kort och exempel på hur vi arbetar för ökad kunskap om diabetes i Blekinge.

Betydelsen av träning för välmåendet var rubriken för träningsrådgivare Andras Mattssons föredrag. Han utgick från forskning på vad som händer vid träning. Han berättade om den “våg” som används på Blekinge Health Arena som i ett protokoll visar en mängd fakta om kroppens sammansättning hos den person som väger sig. Träningens effekt är olika för olika individer och beror på intensitet, belastning, uthållighet och inte minst på arv.

Många ställde frågor till föreläsarna och evenemanget i sin helhet var mycket uppskattat av de närvarande. Vi hoppas inom kort kunna länka till Ronnys och Andreas presentationer från vår hemsida.

Blekinge Diabetesförening ser fram mot ett fortsatt utbyte med såväl Diabetesvården som Blekinge Health Arena.

Miriam Mattsson

 

Föredrag om Diabetes och Motion

Att motionera har stor betydelse för allas hälsa och välbefinnande, men i synnerhet gäller det för personer med diabetes – och det gäller såväl typ 1 som typ 2.
Kom och lyssna på Ronny Lagercrantz – Heie, som är ny sektoransvarig läkare för diabetesvården i Blekinge och träningsrådgivare Andreas Mattsson från Blekinge Health Arena.

 

BDF medverkar i Äldremässa

Traditionsenligt anordnar Karlshamns Pensionärsråd tillsammans med ett flertal organisationer en Äldredag i Bellevueparken den 13 september 2018 kl. 12.30 – 15.30.

Blekinge Diabetesförening är en av ca 50 utställare på plats, för att sprida kunskap om diabetes och utbyta erfarenheter med besökare och andra utställare.
Alla intresserade är välkomna. Fri entré.

Politikerutfrågning 3 maj

Till hösten är det val. För oss i Blekinge Diabetesförening är det framförallt valet av landstingspolitiker som är intressant. Varje parti och dess företrädare har lite olika ståndpunkter i de frågor som står oss närmast. Den 3 maj kl 18.30 arrangerar HSO Blekinge en utfrågning av politiker i Knut Hahnsskolans aula. Vi i styrelsen för Blekinge Diabetesförening har sammanställt 7 frågor som vi skickat in i förhand och som vi förväntar oss svar på.
Några ur styrelsen kommer att finnas på plats under utfrågningen och även du, som medlem i föreningen är varmt välkommen till aulan både för att lyssna, men också ställa dina egna frågor.

Kitti Barta föreläsare på årsmöte 2018

Föreningen har haft årsmöte. Förutom själva mötesförhandlingarna, som du kan läsa utförligare om i DiabetesNytt nr 1, fanns två intressanta föreläsningar med i programmet.

Kitti Barta, överläkare och diabetesspecialist vid Medicinkliniken på Blekingesjukhuset i Karlshamn föreläste om hur diabetesvården fungerar i Blekinge.
Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att 450 000 personer i Sverige har diabetes och att var 3:e person med typ 2 diabetes är oupptäckt. Cirka 85 – 90 % har typ 2 diabetes och 15-10 % har typ 1-diabetes. Sedan 80-talet har antalet insjuknade i typ 1 diabetes nästan fördubblats. Genom att antalet diabetiker ökar medför det att belastningen på sjukvården blir allt större och att resurserna måste öka. Barn insjuknar också allt tidigare vilket leder till risk för komplikationer genom att de lever längre med sin sjukdom.
På sikt kan diabetiker utveckla så kallade senkomplikationer, det vill säga skador på de stora och små blodkärlen. När de stora blodkärlen skadas sker det i form av åderförkalkning som i förlängningen kan hindra blodcirkulationen och leda till hjärtinfarkt eller stroke. När de små blodkärlen skadas kan det resultera i organsvikt i ögon, njurar eller nerver. Mindre allvarliga komplikationer förekommer också och i diabetesvården är kontroller av ögon och fötter mycket viktiga.
På sjukhuset arbetar man i team med olika kompetenser som diabetesläkare och sköterskor, fotterapeuter, dietister, ortopeder och specialister inom kärlkirurgi. Patienterna följs upp nationellt genom det så kallade Nationella Diabetesregistret NDR.
Värden som blodtryck, blodsocker, blodfetter och komplikationer registreras i syfte att förbättra den svenska diabetesvården. Deltagande är frivilligt för patienten.
Men till syvende och sist är det ändå patientens egen vilja som är den viktigaste faktorn för friskhet. Patienten behöver utveckla sin egen vård genom hårt arbete, energi och tålamod. För detta är livsstilsförändringar som fysisk aktivitet och kost helt nödvändiga. Sköterskor och läkare kan bistå med vägledning, stöd och motivation.
Efter föreläsningen svarade Kitty på frågor från publiken. En fråga som ställdes var om Metformin kunde ge biverkningen rubbad tarmfunktion. Kitti svarade att Metformin är ett mycket bra läkemedel med få biverkningar. Preparatet kan dock ge biverkningar vid olika tillstånd och kan då behöva tas bort. Metformin bör dock inte påverka magen direkt, men eventuellt kan dosering behöva justeras.
Publiken tackade Kitti med en varm applåd, som även riktades till hennes kolleger, diabetessköterskan Kristina Lindberg och överläkare Jadwiga Halwa.

Som andra föreläsningspunkt visade Tommy Nilsson, den s k Sverigevandraren ett bildprogram
om ”Vårt vackra Blekinge” och berättade trevligt och initierat om lockande besöksmål och
dess historia i vårt län.

Fritt saxat ur DiabetesNytt nr 1 och bearbetat av Göran Carlander