Kategoriarkiv: Okategoriserade

Kurs för tonårsföräldrar

Storstockholms Diabetesförening anordnar en kurs för föräldrar till tonårsbarn med diabetes typ 1. Du som det och är medlem i Blekinge Diabetesförening kan anmäla ditt deltagande. Kursen genomförs digitalt vid 6 kurstillfällen från 12 maj till 16 juni. Kursavgiften är 300 kr.

Läs mer och anmäl dig här

“Först till kvarn gäller”

liselott_adsjo_m_fraga_svar_skyltar-410x230.jpg
Liselott Adsjö, KBT-, Par- och Familjeterapeut  

Föreläsning om ny medicinteknik den 16 april kl 18.00

Vilken medicinteknik kan vi förvänta oss i närtid? Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har koll på läget. Hälsoekonomen Mimmi Lövbom kommer under en livestream redogöra för framtidens medicinteknik. Det kommer givetvis finnas möjlighet att ställa frågor.

Föreläsningen är en del av Storstockholms Diabetesförenings digitala satsning under coronapandemin. Du kan välja att se den live på vår facebooksida 16/4 kl. 18.00 alternativt i efterhand då den kommer laddas upp som en video.

Till facebook och föreläsningen!

Inställt årsmöte

Uppdaterat 16/3

Verkställande utskottet har idag beslutat att ställa in årsmötet den 21/3 på Best Western Hotel i Karlshamn.

Orsakerna är den pågående smittspridningen av coronavirus och myndigheternas anvisningar och rekommendationer till följd av denna. Vi noterar också att vi har betydligt färre anmälda än vanligt och att vi har fått ett antal återbud.

Vi siktar på att genomföra årsmötet vid ett senare och mer lägligt tillfälle. Datum får vi återkomma till längre fram. Vi avser meddela tid för detta i DiabetesNytt Blekinge och i personliga kallelser till de som anmält sig till det nu inställda mötet.

Förutom att vi med detta beslut gör avsteg från stadgarna (som vi nog alla kan vara överens om, är en exceptionell situation) kan det, om mötet inte kan genomföras senast under juni, bli problem vid ansökan om verksamhetsbidrag från Region Blekinge, som kräver att årsmötesprotokoll ska biläggas ansökan. Vi utgår ifrån att myndigheten i så fall har förståelse för det.

Den avgående styrelsen kommer att fortsätta som vanligt fram till ett nytt årsmöte men hälsar redan nu nya potentiella styrelseledamöter välkomna.

Personliga meddelanden om det inställda mötet har gått ut till alla. Vi ber om att få bekräftat att det har mottagits.

Vill du ha mer information eller lämna dina synpunkter, ta kontakt med sekreteraren Göran Carlander, sekreterare@blekingediabetes.se eller telefon 0703 264031.

 

Nestorn för TEDDY-studien i Sverige prisad

Professor Åke Lernmark har blivit prisad för sina stora epokgörande insatser för att förstå och lösa gåtan med Typ 1 diabetes hos barn. Han är huvudansvarig för den svenska delen av TEDDY-studien som är en internationell studie. Studien ska förhoppningsvis leda till att knäcka gåtan varför barn, och vuxna, utvecklar autoantikroppar mot sina egna betaceller och får Typ 1 diabetes.

Åke hedras av Svenska Läkaresällskapet med Oscar Medins pris och en penningsumma.

(Foto från Åke Lernmarks föredrag i DiOS den 23/8 2018, text sammanfattning av artikel i Diabetolognytt 1-2 2020 av Thomas Gustafsson)

Reportage från ögonmottagningen i Karlskrona

Viktigt att inte slarva med ögonkontrollerna.

Ögonläkare Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan Eva Dahlin vid en de OCT-utrusningar som finns på sjukhuset i Karlskrona

Moderna mediciner, tekniska hjälpmedel och förbättrade kunskaper gör det idag möjligt att ha bra kontroll på blodsockret, HbA1c. Trots det förekommer fortfarande allvarliga komplikationer kopplade till diabetes. Ett tidigt tecken på en sådan komplikation är förändringar i ögonbotten, som på sikt kan leda till synnedsättning. I det senaste numret av Diabetesnytt Blekinge kan man läsa om det reportage som redaktionen gjorde på ögonmottagningen i Karlskrona och där de träffade ögonläkaren Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan Eva Dahlin.
Förändringarna orsakade av diabetes är, vad man kallar senkomplikationer av sjukdomen. Typ 2-diabetiker har ofta gått länge, ovetande om sin diabetes och många har redan förändringar när de får sin diagnos. Målet med undersökningarna är att hitta behandlingskrävande förändringar. Den här typen av screening tillhör det mest kostnadseffektiva och meningsfulla man kan göra inom sjukvården. Undersökningarna är viktiga eftersom behandlingen gör så stor skillnad för patienterna. Ögonbottenfotografering är en mycket känslig och träffsäker metod och är överlägsen läkarundersökning där kapaciteten blir lägre och där det är svårare att jämföra resultat över tid.

Besöket på ögonmottagningen ger också anledning att prata om vikten av att sköta sin egenvård och hålla ett bra HbA1c. Det fotades vid nära 4000 tillfällen under 2018 och det är ju positivt för blekingarna att kunna genomföra så många undersökningar.

Läs mer i av Diabetesnytt Blekinge, nummer 2 som kommer i slutet på juni.

Redaktionen beklagar att namnen i bildtexten i tidningen blivit felstavade. Överläkaren på ögonmottagningen heter Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan heter Eva Dahlin och inget annat.