Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årsmöte 13 juni kl 11.00

Det planerade årsmötet i mars fick, p g a smittorisk för covid-19 ställas in. Nu planerar vi mötet den 13 juni kl 11.00 (se annons i Diabetesnytt Blekinge nr 1 nedan).
Då det råder osäkerhet om mötet kommer att kunna genomföras som ett fysiskt möte på Best Western i Karlshamn, förbereder vi också att kunna genomföra det som ett telefonmöte, d v s att deltagarna ringer in till ett speciellt nummer och deltar på det viset.
Handlingar för mötet kommer, oavsett vilket, att finnas tillgängliga på hemsidan ca 2 veckor innan mötet. Om du inte kan ta del av handlingarna där, kan du i undantagsfall få de hemskickade med post. Under mötet kommer vi att gå igenom innehållet i alla handlingarna och du får möjlighet att ställa frågor.
Vid ett eventuellt telefonmöte kommer ytterligare instruktioner att ges till varje anmäld deltagare i god tid före detsamma.

Här kan du anmäla dig till årsmötet den 13 juni.

 

Inställt årsmöte

Uppdaterat 16/3

Verkställande utskottet har idag beslutat att ställa in årsmötet den 21/3 på Best Western Hotel i Karlshamn.

Orsakerna är den pågående smittspridningen av coronavirus och myndigheternas anvisningar och rekommendationer till följd av denna. Vi noterar också att vi har betydligt färre anmälda än vanligt och att vi har fått ett antal återbud.

Vi siktar på att genomföra årsmötet vid ett senare och mer lägligt tillfälle. Datum får vi återkomma till längre fram. Vi avser meddela tid för detta i DiabetesNytt Blekinge och i personliga kallelser till de som anmält sig till det nu inställda mötet.

Förutom att vi med detta beslut gör avsteg från stadgarna (som vi nog alla kan vara överens om, är en exceptionell situation) kan det, om mötet inte kan genomföras senast under juni, bli problem vid ansökan om verksamhetsbidrag från Region Blekinge, som kräver att årsmötesprotokoll ska biläggas ansökan. Vi utgår ifrån att myndigheten i så fall har förståelse för det.

Den avgående styrelsen kommer att fortsätta som vanligt fram till ett nytt årsmöte men hälsar redan nu nya potentiella styrelseledamöter välkomna.

Personliga meddelanden om det inställda mötet har gått ut till alla. Vi ber om att få bekräftat att det har mottagits.

Vill du ha mer information eller lämna dina synpunkter, ta kontakt med sekreteraren Göran Carlander, sekreterare@blekingediabetes.se eller telefon 0703 264031.

 

Nestorn för TEDDY-studien i Sverige prisad

Professor Åke Lernmark har blivit prisad för sina stora epokgörande insatser för att förstå och lösa gåtan med Typ 1 diabetes hos barn. Han är huvudansvarig för den svenska delen av TEDDY-studien som är en internationell studie. Studien ska förhoppningsvis leda till att knäcka gåtan varför barn, och vuxna, utvecklar autoantikroppar mot sina egna betaceller och får Typ 1 diabetes.

Åke hedras av Svenska Läkaresällskapet med Oscar Medins pris och en penningsumma.

(Foto från Åke Lernmarks föredrag i DiOS den 23/8 2018, text sammanfattning av artikel i Diabetolognytt 1-2 2020 av Thomas Gustafsson)

Reportage från ögonmottagningen i Karlskrona

Viktigt att inte slarva med ögonkontrollerna.

Ögonläkare Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan Eva Dahlin vid en de OCT-utrusningar som finns på sjukhuset i Karlskrona

Moderna mediciner, tekniska hjälpmedel och förbättrade kunskaper gör det idag möjligt att ha bra kontroll på blodsockret, HbA1c. Trots det förekommer fortfarande allvarliga komplikationer kopplade till diabetes. Ett tidigt tecken på en sådan komplikation är förändringar i ögonbotten, som på sikt kan leda till synnedsättning. I det senaste numret av Diabetesnytt Blekinge kan man läsa om det reportage som redaktionen gjorde på ögonmottagningen i Karlskrona och där de träffade ögonläkaren Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan Eva Dahlin.
Förändringarna orsakade av diabetes är, vad man kallar senkomplikationer av sjukdomen. Typ 2-diabetiker har ofta gått länge, ovetande om sin diabetes och många har redan förändringar när de får sin diagnos. Målet med undersökningarna är att hitta behandlingskrävande förändringar. Den här typen av screening tillhör det mest kostnadseffektiva och meningsfulla man kan göra inom sjukvården. Undersökningarna är viktiga eftersom behandlingen gör så stor skillnad för patienterna. Ögonbottenfotografering är en mycket känslig och träffsäker metod och är överlägsen läkarundersökning där kapaciteten blir lägre och där det är svårare att jämföra resultat över tid.

Besöket på ögonmottagningen ger också anledning att prata om vikten av att sköta sin egenvård och hålla ett bra HbA1c. Det fotades vid nära 4000 tillfällen under 2018 och det är ju positivt för blekingarna att kunna genomföra så många undersökningar.

Läs mer i av Diabetesnytt Blekinge, nummer 2 som kommer i slutet på juni.

Redaktionen beklagar att namnen i bildtexten i tidningen blivit felstavade. Överläkaren på ögonmottagningen heter Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan heter Eva Dahlin och inget annat.

Fortsatta samtal om samråd

Representanter för Blekinge Diabetesförening träffade den 29 april sektionschef Ronny Lagerkrantz-Heie på Medicinkliniken i Karlskrona. Syftet var ett fortsatt arbete för att få till stånd en konstruktiv och regelbunden samverkan mellan vården och patientföreingen.

Dr Ronny redogjorde för vårdens, i nuläget, mycket ansträngda arbetssituation med långa väntetider

Läs mer i kommande nummer av DiabetesNytt

Konstituerande styrelsemöte

Från vänster: Lilian Strigård, Thomas Gustafsson, Ulla Thorell, Christina Paulsson, Lisbeth Kjellsdotter, Leif Ahlman, Inger Wolgast och Kent Pettersson. Saknas på bild och tillika fotograf: Göran Carlander.

Måndagen den 8 april hade styrelsen sitt konstituerande möte. Kent Pettersson i egenskap av vice ordförande ledde förhandlingarna. Det kändes positivt att kunna hälsa tre nya medlemmar välkomna i styrelsen. Eftersom föreningen saknar ordförande valde styrelsen att intensifiera det dagliga arbetet i ett verkställande utskott, som ersätter det tidigare arbetsutskottet. Det består av Kent Pettersson, Göran Carlander och Lilian Strigård. Två av de nya medlemmarna, Leif Ahlman och Ulla Thorell går in som ersättare.
Kent Pettersson påtar sig uppgiften att vara redaktör för DiabetesNytt, Blekinge.
Styrelsen har ambitionen att fortsätta att utveckla verksamheten med aktiviteter, föreläsningar, seminarier, en innehållsrik och intressant tidning och inte minst med att påverka samhällsfunktionerna så att livet med egen eller närståendes diabetes blir enklare att leva.

Thomas Magnusson, DiOS, besöker årsmötet

Förbundsordförande Thomas Magnusson

Vi i föreningen är glada att kunna hälsa förbundsordförande Thomas Magnusson från DiOS välkommen till vårt årsmöte i Ronneby den 23 mars.

– DiOS tar sikte på vardagen med diabetes. Det är i vardagen diabetesen finns och det är i vardagen den skall tacklas och skötas, säger Thomas Magnusson.
– Våra medlemmar ska ha stort inflytande, både över sin egen diabetes och över intressefrågor. Därför är det viktigt för mig som företrädare för DiOS att komma ut bland medlemmarna och lyssna på vilka frågor som är viktiga att driva.

Till dig som ännu inte anmält dig till årsmötet den 23 mars – gör det nu och utnyttja möjligheten att lufta dina synpunkter direkt med Thomas.

Här kan du läsa mer och anmäla dig.