Kategoriarkiv: Okategoriserade

Reportage från ögonmottagningen i Karlskrona

Viktigt att inte slarva med ögonkontrollerna.

Ögonläkare Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan Eva Dahlin vid en de OCT-utrusningar som finns på sjukhuset i Karlskrona

Moderna mediciner, tekniska hjälpmedel och förbättrade kunskaper gör det idag möjligt att ha bra kontroll på blodsockret, HbA1c. Trots det förekommer fortfarande allvarliga komplikationer kopplade till diabetes. Ett tidigt tecken på en sådan komplikation är förändringar i ögonbotten, som på sikt kan leda till synnedsättning. I det senaste numret av Diabetesnytt Blekinge kan man läsa om det reportage som redaktionen gjorde på ögonmottagningen i Karlskrona och där de träffade ögonläkaren Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan Eva Dahlin.
Förändringarna orsakade av diabetes är, vad man kallar senkomplikationer av sjukdomen. Typ 2-diabetiker har ofta gått länge, ovetande om sin diabetes och många har redan förändringar när de får sin diagnos. Målet med undersökningarna är att hitta behandlingskrävande förändringar. Den här typen av screening tillhör det mest kostnadseffektiva och meningsfulla man kan göra inom sjukvården. Undersökningarna är viktiga eftersom behandlingen gör så stor skillnad för patienterna. Ögonbottenfotografering är en mycket känslig och träffsäker metod och är överlägsen läkarundersökning där kapaciteten blir lägre och där det är svårare att jämföra resultat över tid.

Besöket på ögonmottagningen ger också anledning att prata om vikten av att sköta sin egenvård och hålla ett bra HbA1c. Det fotades vid nära 4000 tillfällen under 2018 och det är ju positivt för blekingarna att kunna genomföra så många undersökningar.

Läs mer i av Diabetesnytt Blekinge, nummer 2 som kommer i slutet på juni.

Redaktionen beklagar att namnen i bildtexten i tidningen blivit felstavade. Överläkaren på ögonmottagningen heter Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan heter Eva Dahlin och inget annat.

Fortsatta samtal om samråd

Representanter för Blekinge Diabetesförening träffade den 29 april sektionschef Ronny Lagerkrantz-Heie på Medicinkliniken i Karlskrona. Syftet var ett fortsatt arbete för att få till stånd en konstruktiv och regelbunden samverkan mellan vården och patientföreingen.

Dr Ronny redogjorde för vårdens, i nuläget, mycket ansträngda arbetssituation med långa väntetider

Läs mer i kommande nummer av DiabetesNytt

Konstituerande styrelsemöte

Från vänster: Lilian Strigård, Thomas Gustafsson, Ulla Thorell, Christina Paulsson, Lisbeth Kjellsdotter, Leif Ahlman, Inger Wolgast och Kent Pettersson. Saknas på bild och tillika fotograf: Göran Carlander.

Måndagen den 8 april hade styrelsen sitt konstituerande möte. Kent Pettersson i egenskap av vice ordförande ledde förhandlingarna. Det kändes positivt att kunna hälsa tre nya medlemmar välkomna i styrelsen. Eftersom föreningen saknar ordförande valde styrelsen att intensifiera det dagliga arbetet i ett verkställande utskott, som ersätter det tidigare arbetsutskottet. Det består av Kent Pettersson, Göran Carlander och Lilian Strigård. Två av de nya medlemmarna, Leif Ahlman och Ulla Thorell går in som ersättare.
Kent Pettersson påtar sig uppgiften att vara redaktör för DiabetesNytt, Blekinge.
Styrelsen har ambitionen att fortsätta att utveckla verksamheten med aktiviteter, föreläsningar, seminarier, en innehållsrik och intressant tidning och inte minst med att påverka samhällsfunktionerna så att livet med egen eller närståendes diabetes blir enklare att leva.

Thomas Magnusson, DiOS, besöker årsmötet

Förbundsordförande Thomas Magnusson

Vi i föreningen är glada att kunna hälsa förbundsordförande Thomas Magnusson från DiOS välkommen till vårt årsmöte i Ronneby den 23 mars.

– DiOS tar sikte på vardagen med diabetes. Det är i vardagen diabetesen finns och det är i vardagen den skall tacklas och skötas, säger Thomas Magnusson.
– Våra medlemmar ska ha stort inflytande, både över sin egen diabetes och över intressefrågor. Därför är det viktigt för mig som företrädare för DiOS att komma ut bland medlemmarna och lyssna på vilka frågor som är viktiga att driva.

Till dig som ännu inte anmält dig till årsmötet den 23 mars – gör det nu och utnyttja möjligheten att lufta dina synpunkter direkt med Thomas.

Här kan du läsa mer och anmäla dig.

 

Årsmöte och Senaste nytt

Nu inbjuder vi alla medlemmar i Blekinge Diabetesförening till Årsmöte med föreläsningar  Lördagen den 23 mars kl 10.00 på Kulturcentrum, Kallingevägen 3, Ronneby.

 

 

 

 

 

PROGRAM

10.00 Årsmötesförhandlingar – med beslut som ska gagna verksamheten i föreningen, val av funktionärer samt förslag och aktuell information.
Paus – Förfriskningar   

11.00 Senaste nytt från diabetessköterskornas horisont
Medverkan från Blekingesjukhuset i Karlskrona och Karlshamn
Blekinge Diabetesförening har med fondmedel stöttat deltagandet i en konferens i Båstad i november 2018 för Blekingesjukhusets samtliga diabetessjuksköterskor. Hör dem berätta om sin verksamhet och det senaste inom diabetesvården med innovationer och visioner.

12.00 Upplevelser från resa i Nepal och Sydafrika
Saga Abramsson, Karlskrona, ungdomskrönikör
Diabetesnytt Blekinges läsare har kunnat ta del av Saga Abramssons återkommande  krönikor  om att vara ung och hur klurigt  livet med diabetes kan te sig. Möt henne personligen och lyssna till hennes senaste reseäventyr.

12.30 ca Lunchbuffé på Bergslagskrogen
för dem som vill till ordinarie pris 99 kr/p eller 80 kr för pensionärer

Varmt välkomna!  Särskilt du som inte brukar gå på ett årsmöte!

Anmälan senast 17 mars.

Styrelsen

Miriam Mattsson, ordförande

 

God Jul & Gott Nytt År!

Tack för gott samarbete under 2018!

Från oss alla till er alla

En riktigt God Jul &

Gott Nytt År 2019!

Varför inte pröva något nytt i helgerna?

Läs en ny bok, lek en ny lek eller prova ett nytt recept

(Se Julbordet i Diabetesnytt Blekinge nr 4)!

Allt för glädje, hälsa och gemenskap.

Blekinge Diabetesförening

 

 

 

Framgångsrik behandling av svårläkta sår

Blekinge Diabetesförening har besökt tryckkammarenheten på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Diabetessår som har svårt att läka kan i vissa fall framgångsrikt behandlas i tryckkammare. Detta kallas på fackspråk för HBO, HyperBar Oxygen-behandling.

Sjuksköterska Anna Jonasdottir Njåstad och läkaren Ylva Karlsson vid tryckkammareanläggningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Både patienter och vårdpersonal är ofta dåligt informerade om vilka goda möjligheter det kan innebära med HBO-behandling.
– Om du har sår, som trots konventionell behandling inte läker ut inom några månader bör du efterfråga den här typen av behandling, säger Ylva Karlsson, som är ansvarig läkare på enheten. – Ta upp och diskutera möjligheten med din behandlande läkare! Vårdpersonal och behandlande läkare kan alltid ringa till tryckkammarenheten på sjukhuset i Karlskrona och diskutera fallet.
Om det är lämpligt för HBO skriver läkaren en remiss för utredning och behandling. Väntetiden är i dagsläget bara några veckor.

Läs mer om tryckkammarbehandling i kommande nummer av DiabetesNytt Blekinge.

Debatt Diabetesskador kan förebyggas

Vården av personer med typ 2-diabetes i Blekinge har omfattande brister som leder till lidande och ökade vårdkostnader helt i onödan, skriver företrädare för Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS. Med tidig upptäckt och en aktiv egenvård kan mycket förbättras.

Vården av personer med typ 2-diabetes är i dag inte i närheten av att nå upp till de målnivåer som Socialstyrelsen slagit fast. Detta är mycket allvarligt, och vi ser heller inte några tecken på rejäla ambitionshöjningar. En halv miljon personer i Sverige har typ 2-diabetes, och ytterligare hundratusentals har sjukdomen utan att veta om det. Ännu fler har ett förstadium, så kallad prediabetes. Alla dessa riskerar att få allvarliga komplikationer på grund av de brister vi kan se i diabetesvården. I Blekinge har 6000 personer diagnosen diabetes (alla typer) och man kan anta att över tusen personer har prediabetes.

Resultat från den pågående patientundersökningen Diabetes-kollen, som vi genomför med patientportalen Netdoktor, visar bland annat att för sju av tio upptäcktes sjukdomen av en slump, exempelvis i samband med en hälsokontroll på vårdcentralen eller företagshälsan. Här finns en stor förbättringspotential. Enkla blodsockertest skulle kunna erbjudas till personer i riskzon. Om fler fick tidigare diagnos skulle mycket lidande kunna undvikas, samtidigt som vårdkostnaderna skulle minska.

Ett annat viktigt resultat berör egenvården, alltså den delen av vården som patienterna själv ansvarar för. Den handlar om exempelvis blodsockermätning, läkemedel, justering av medicindoser, och anpassning av mat och fysisk aktivitet. För att detta ska fungera krävs givetvis utbildning. Här slår riktlinjerna fast att alla med typ 2-diabetes ska erbjudas patientutbildning i grupp. Men endast 18 procent angav i undersökningen att de erbjudits detta. I Blekinge var siffran uppseendeväckande låg, endast 5 procent av de svarande från Blekinge angav att de erbjudits utbildning.

Nu måste sjukvården i Blekinge ta krafttag för att förbättra vården för personer med diabetes typ 2. De resultat vi kan se i undersökningen riskerar alldeles för många att få svåra komplikationer såsom allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, ögonskador, njurskador och amputationer på grund av bristfällig
vård. Helt i onödan.

Ansvariga i landsting och kommuner:
– Verka för att upptäcka dem som lever med prediabetes i tid.
– Ge personer med diabetes större inflytande över sin behandling, erbjud moderna diabetesläkemedel, medicintekniskt stöd, erbjud utbildning i grupp och coachning för livsstilsförändringar. Det kan bespara både personligt lidande och samhällskostnader!

Thomas Magnusson, ordf
Diabetesorganisationen i Sverige
Miriam Mattsson, ordf
Blekinge Diabetesförening

Skickat till Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad i vecka 49.

Välbesökt och uppskattat om Diabetes och Motion


Närmare ett 90-tal personer besökte Ronneby Brunn lördagen 27/10 för att lyssna till föreläsningar om Diabetes och Motion.

Dr Ronny Lagercrantz-Heie som tillträdde sin tjänst som sektionsansvarig för Diabetes på Blekingesjukhuset i Karlskrona i våras, berättade inledningsvis om sitt uppdrag. Han gick igenom många punkter som påverkar den som lever med diabetes. Men vi är alla olika och reagerar olika underströk han. Han gav konkreta råd. Inför fysisk träning är ett blodsocker på 6 – 10 mmol idealiskt. Vid 4 mmol bör man äta och avvakta, vid >15 mmol bör man avstå fysisk träning, och ge insulin för att normalisera. Han rekommenderade En svettig T-shirt om dagen, Med andra ord rekommenderades fysisk aktivitet som höjer pulsen och ökar hjärtats arbete så att man svettas som det nyttigaste.

Mellan föreläsningarna presenterade sig företagen som var på plats som utställare med den senaste tekniken för blodsockermätning. Blekinge Diabetesförening presenterades kort och exempel på hur vi arbetar för ökad kunskap om diabetes i Blekinge.

Betydelsen av träning för välmåendet var rubriken för träningsrådgivare Andras Mattssons föredrag. Han utgick från forskning på vad som händer vid träning. Han berättade om den “våg” som används på Blekinge Health Arena som i ett protokoll visar en mängd fakta om kroppens sammansättning hos den person som väger sig. Träningens effekt är olika för olika individer och beror på intensitet, belastning, uthållighet och inte minst på arv.

Många ställde frågor till föreläsarna och evenemanget i sin helhet var mycket uppskattat av de närvarande. Vi hoppas inom kort kunna länka till Ronnys och Andreas presentationer från vår hemsida.

Blekinge Diabetesförening ser fram mot ett fortsatt utbyte med såväl Diabetesvården som Blekinge Health Arena.

Miriam Mattsson