window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3CJ3V1TQ4T');

Tidningen DiabetesNytt Blekinge

Fråga om diabetes

Från och med nästa nummer av DiabetesNytt Blekinge införs möjligheter att ställa frågor om diabetes. Frågorna besvaras av ett antal experter, bl a professor Kerstin Brismar, fotspecialist Ann Lindström och allmänläkare John Blivik. Skicka din fråga till kontakt@blekingediabetes.se Svaren publiceras i tidningen.

2019-11-10T13:52:40+01:002019-11-10|DiabetesNytt, Föreningen|

Rekordmånga deltagare vid seminarium på Ronneby Brunn den 26 /10 2019.

Seminariet på Ronneby Brunn den 26/10 lockade fler än 100 åhörare. Huvudtalare vid eventet var dels verksamhetschefen vid Kungsmarkens och Tvings vårdcentraler Dr. John Blivik samt farmakologidocenten och diabetesforskaren Albert Salehi, verksam vid Lunds universitet. Dr Blivik talade framför allt [...]

Blekinge Diabetesförening deltar i seminarium om kulturella skillnader i diabetesvården.

Torsdagen den 24 oktober anordnade Medicinkliniken BLS en utbildningseftermiddag i Ronneby för alla diabetessköterskor i Blekinge på temat ”Kulturella skillnader i Diabetesvården”. Medarrangör var Boehringer Ingelheim och Blekinge Diabetesförening, representerad av Inger Wolgast, fick möjligheten att vara med. Huvudföreläsare Anders Frid, före [...]

2019-11-10T13:34:28+01:002019-11-10|DiabetesNytt, Events, Nyheter, Samverkan|

Rapport årsmöte 23 mars

I enlighet med stadgarna höll Blekinge Diabetesförening sitt årsmöte den 23 mars. För att det ska bli så stor rättvisa som möjligt för tillresande varierar möteslokalen och denna gång var det Ronnebys tur. Som tidigare år var det ca 35 medlemmar som [...]

2019-03-25T17:42:32+01:002019-03-25|DiabetesNytt, Föreningen|

God Jul! önskar BDF

               En sparad krona är värd mer Räcker jordens resurser till för alla människor som finns idag? Frågan är lätt att svara på, men inte entydigt. Resurserna räcker till fler om vi hushållar med dem! Vi känner oss lyckligare och friskare när [...]

2017-12-19T14:52:14+01:002017-12-19|DiabetesNytt, Föreningen|
Till toppen